Strzelba poziom „0” ALPHA


Czas trwania: 360 min.;
Prowadzący: instruktor PSKBPISS;
Broń palna: Mossberg

Ilość amunicji 100 szt.
Koszt udziału: 320 zł (CZŁONEK STOWARZYSZENIA)

Koszt udziału: 400 zł (SPOZA STOWARZYSZENIA)

Sposób przeprowadzenia :       wykład:                            2x60 min,
                                                       trening bezstrzałowy     1x60 min,
                                                       strzelanie                         3x60 min.
                                                       

Wykład (2x60 min):


1. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy.
2. Bezpieczne posługiwanie się bronią palną.
3. Zasady działania broni palnej.
4. Podstawowe elementy budowy broni.
5. Elementy balistyki.
6. Zacięcia broni palnej i sposoby ich usuwania.
7. Komendy wydawane na strzelnicy i postępowanie po ich otrzymaniu.

Trening bezstrzałowy (1x60 min):


1. Elementy celnego strzelania:
     a. prawidłowa postawa;
     b. prawidłowy chwyt broni;
     c. oddech i jego wstrzymanie,
     d. zasady zgrywania przyrządów celowniczych,
     e. właściwa praca na języku spustowym,
     f. wytrzymanie po strzale.
2. Kontrola celu,
3. Kontrola broni,
4. Kontrola otoczenia,
5. Przemieszczanie się z bronią palną i jej przekazywanie.
6. Sprawdzenie i rozładowanie załadowanej broni palnej.
7. Metody sportowego treningu bez strzałowego.

Strzelanie:


Strzelanie precyzyjne o zmieniającym się stopniu trudności,
Odległość: od 5 do 50 metrów;
Tarcza sylwetkowa i cele reaktywne

Amunicja załadowana po 5 szt. do magazynka,
Instruktorzy na bieżąco w trakcie strzelania i na podstawie wyników uzyskanych na tarczy przez zawodnika dokonują korekty błędów popełnianych przez osobę wykonującą strzelanie.

Osoby które ukończą szkolenie otrzymają certyfikaty.

e-max.it: your social media marketing partner

Newsletter