Pistolet Strzelba gładkolufowa Karabinek szturmowy
Poziom 0 >>ALPHA<< >>ALPHA<< >>ALPHA<<
Poziom 1 BRAVO BRAVO BRAVO
Poziom 2 CHARLIE CHARLIE CHARLIE
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   
Poziom 3 DELTA DELTA DELTA
WYMAGANY PISTOLET, STRZELBA GŁADKOLUFOWA, KARABINEK SZTURMOWY NA POZIOMIE DELTA , CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU  
Poziom 4 INSTRUKTOR BASIC   
Poziom 5 INSTRUKTOR ADVANCE
  KURS METODYCZNY   
Poziom 6 INSTRUKTOR MASTER
e-max.it: your social media marketing partner

Newsletter